top of page

Rottebekæmpelse

Rotteproblemer
 

Nogle gange kan problemer med kloakken komme af, at der er rotter på din ejendom. Rotter kan forårsage store skader på dine kloakledninger. Det er derfor vigtigt, at du både sørger for at forebygge forekomsten af rotter og samtidig holder øje med tegn på rotter på din ejendom.
 
Vær opmærksom på, at du er forpligtet til at henvende dig til kommunen, hvis der er rotter på din ejendom. 

 

 

Tegn på rotter
 
Hvis du har mistanke om rotter i din ejendom, så er det en god ide at holde øje med følgende fire tegn:

 

  • Lugt af kloak

  • Ekskrementer

  • Huller (f.eks. i nærheden af husets fundament udendørs samt i paneler indendørs)

  • Pibelyde og kradsen

Forebyggelse af rotteproblemer
 
Det er vigtigt, du først og fremmest sikrer din ejendom mod rotter. 
Du kan bl.a. gøre følgende:

 

  • Lad kun en autoriseret kloakmester foretage indgreb på kloakken

  • Undgå åbne eller ubenyttede afløbsinstallationer

  • Få sløjfet ubenyttede rørledninger og sat metalnet over faldstammer/udluftningsledninger

  • Få monteret rottespære i dit kloaksystem

  • Få foretaget en TV-inspektion af ejendommens afløbsledninger (se ovenfor)

Hvis du er så uheldig at have rotter i din ejendom, rykker vi hurtig ud i vores nærmiljø Glumsø, Næstved, Ringsted & Sorø. Vi køre på hele døgnservice på hele Sjælland.  

Ring: +45 26185085

bottom of page