top of page

Oprydning efter vandskader

Oprydning
 

Det er vigtigt at komme i gang så hurtigt som muligt når skaden er sket, da vandet (specielt når der er tale om kloakvand) kan forårsage sygdomme og give indeklimaproblemer i form af svamp. Hurtig bortskaffelse af vandet, tørring, samt grundig oprydning og rengøring kan forebygge disse forhold.

 

Efter endt oprydning kan vi også indhente tilbud på udbedring af skaden, hvis kunden ønsker det.

 

Hvad gør vi?
Som en del af vores service sørger vi bl.a. for følgende:

 

  • Opsugning af vand

  • Opstilling af affugtere

  • Fjernelse af gulvbeklædning

  • Fjernelse af vægbeklædning

  • Fjernelse af løsøre og affald

  • Rengøring

Endvidere desinficerer vi det skadede område hvis der er tale om kloakvand. 

Miljø og sikkerhed
 

Vi sørger altid for at vores medarbejdere har det korrekte beskyttelsesudstyr til rådighed når de rydder op efter vandskader, og alt hvad der fjernes bliver bortskaffet og destrueret på behørigt vis.

 

Ring: +45 26185085
bottom of page