top of page

Oprydning efter rotter

Oprydning
 

Det er ikke nok med at sætte rottebekæmpelsen i værk på en ejendom, der skal også ryddes op efter dem da deres efterladenskaber er skadelige for beboernes helbred. Endvidere skal årsagen til deres tilstedeværelse også fjernes, hvis der er tale om affald og andet der tiltrækker rotter.

 

Hvad gør vi?

 

Som en del af vores service fjerner vi bl.a. følgende:

 

  • Rotteafføring

  • Rottereder

  • Affald i boligen

  • Affald på grunden

Endvidere desinficerer vi boligen hvis det er nødvendigt.

Miljø og sikkerhed
 

Vi sørger altid for at vores medarbejdere har det korrekte beskyttelsesudstyr til rådighed når de rydder op efter rotter, og alt hvad der fjernes bliver bortskaffet og destrueret på behørigt vis.

 

Ring: +45 26185085

bottom of page